Galeria Art Nouveau

Galeria Art Nouveau

Despre noi

Filiala Tg. Mureş a UAPR, constituită în 1950, este parte componentă a Uniunii Artiştilor Plastici din România-organizaţie profesională, nonguvernamentală, apolitică, fără scop lucrativ sau patrimonial constituită din creatori profesionişti în domeniul artelor plastice. Uniunea Artiştilor Plastici din România este continuatoarea Sindicatului Artelor Frumoase din Bucureşti şi a Sindicatelor Mixte de Artişti Plastici din provincie şi funcţionează ca persoană juridică română de utilitate publică cu sediul central în Bucureşti. Activitatea Filialei Tg.Mureş a UAPR încă de la înfiinţare a fost îndreptată către susţinerea activităţilor de creaţie şi expoziţionale a membrilor săi fiind o sursă permanentă de formare şi informare vizual estetică a căror beneficiari sunt iubitorii de artă. Galeriile de artă ce se află la parterul Palatului Culturii clădire monument istoric ridicat la începutul secolului al XIX-a în scopuri exclusiv culturale, a găzduit nenumărate expoziţii şi saloane, personale şi de grup, locale, naţionale şi din străinătate. Filiala este organizată conform statutului UAPR, conducerea fiind alcătuită dintr-un preşedinte, doi vicepreşedinţi şi un cenzor ce coordonează şi veghează la buna desfăşurare a activităţii acesteia.

În decursul anilor, la conducerea Filialei noastre s-au succedat mai mulţi preşedinţi artişti cu renume pe care cu respect îi menţionăm:
pictorul Barabás István între 1950-1968, pictorul Gheorghe Olaru între 1968-1970, pictorul Tőrők Pál între1970-1977, scenograful Romulus Feneş între 1977-1989, sculptorul Hunyadi László între 1990-1993, pictorul Adrian Chira între 1996-2002 şi Gheorghe Mureşan între 2002-2011.

Activitatea noastră este susţinută pecuniar de funcţionarea unui mic magazin cunoscut sub denumirea de Magazinul Fondului Plastic şi de sprijinul Consiliului Judeţean.

Log in

create an account