Design

NOVÁK JÓZSEF

  • Secţia: Design

TÎRGU MUREŞ


https://cimerek-novak.

"Mestereimtől-tanáraimtól megtanultam és megértettem, hogy a művészet lehet munka és áhítat de harc is. 1956 március 23-án születtem Erdélyben-Marosvásárhelyen, ahol a Képzőművészeti és Építészeti Líceumot, majd Kolozsváron a Képzőművészeti Akadémia Design-Ipari formatervezés szakon végeztem. 1984 óta résztveszek sajátos stílusú alkotásaimmal közös és egyéni tárlatokon, rendezvényeken. Kiállításaim voltak a Budapest-i „Közdok” kiadó Székely házban, a Magyarok házában, a Budai Várban, Tatabányán, Miskolcon, Bicskén, Zalaegerszegen stb...és otthon Erdélyben a Székelyföldön, s a szülővárosomban Marosvásárhelyen, a Kultúrpalotában, templomokban, kultúrházakban ahol nagy érdeklődéssel és szeretettel fogadták 1000 éves történelmünk újravarázsolt szimbolikus jelképeit, bizonyítékait, múltját amit nem elfelejteni hanem tisztelni kell és továbbvinni a jelenből a jövőbe, egy maradandó értékes tudományos-művészeti tettel, kemény munkával, amihez erény, vitézség, bátorság, hűség, áldozat és szeretet kell. Ez a címer üzenete is! "
Novák József


Novák József
(Marosvásárhely, 1956. március 23.- ), grafikus, címerfestő. A Képzőművészeti és Építészeti Líceumot Marosvásárhelyen, a Képzőművészeti Akadémia Design-Ipari formatervezés szakát Kolozsváron végezte. A szülővárosában dolgozó képzőművész, a Maros Megyei Múzeum munkatársa, a Novax rockegyüttes alapítója. 1984 óta vesz részt közös és egyéni tárlatokon, rendezvényeken. Számos kiállítása volt a Budapest-i „Közdok” kiadó Székely házban, a Magyarok házában, a Budai Várban, Tatabányán, Miskolcon, Bicskén, Zalaegerszegen stb., Erdélyben a Székelyföldön, Marosvásárhelyen. A címerek mellett a kiállításain időnként megjelennek a plakátjai, grafikái, kisplasztikái, hologramjai is.

Novák József - marosvásárhelyi designer-képzőművész ritkaságszámba menő (10 éves évforduló) ünnepséggel egybekötött címerkiállítása nyílt a több mint 700 éves marosvásárhelyi Vártemplomban. Erdély egyik legimpozánsabb és legpatinásabb Istenházában, melynek többszázados falai közt számos töténelmi esemény, - 38 országgyűlés zajlott le, itt szentesítették a világon első ízben a vallásszabadságot, itt országvédő rendek, fejedelmi testamentumok, lófők, vitézek és parasztok erényei teremtettek védelmet, rendtartó közösséget.

Címereket is készít. Sok éve foglalkozik az erdélyi fejedelmek, nemesi családok, jelentős emberek címereinek a felkutatásával, rekonstruálásával, művészi megjelentetésével. Egyes címereket hosszas kutatómunka árán a nemesi családok mai leszármazottjainak a kérésére kutatott fel. Címerkutató munkájában sokat segítette Pál-Antal Sándor levéltáros és Spielmann Mihály történész. A kiállításain tartott előadásaiban beszélt arról a rendkívül precíz, tudományos igényességet megkövetelő ismeretanyagról, amely a címerfestéshez szükséges. „Azt a sok címert próbálom visszahozni a köztudatba, amelyeket a kommunista korszakban elégettek, megsemmisítettek, amelyekért börtön járt, ha megtalálták valakinek a házában” - mondta 2013 augusztusában, a marosvásárhelyi Lorántffy Zsuzsánna Kulturális Egyesületnél tartott kiállításán.


EN

József Novák (Târgu Mureș, March 23, 1956), graphic artist, coat of arms painter.
He graduated from the High School of Fine Arts and Architecture in Târgu Mureş and the Department of Design and Industrial Design of the Academy of Fine Arts in Cluj-Napoca.
The artist, who works in his hometown and works for the Mureş County Museum, is the founder of the Novax rock band. He has been participating in joint and individual exhibitions and events since 1984.
He had several exhibitions in the Székely House for rent in Budapest, in the House of the Hungarians, in the Buda Castle, in Tatabánya, Miskolc, Bicske, Zalaegerszeg, etc., in Transylvania in Târgu Mureş, in Târgu Mureş. In addition to the coats of arms, his posters, graphics, small sculptures and holograms sometimes appear in his exhibitions.


He also makes coats of arms. For many years he has been searching for, reconstructing and artistically publishing the coats of arms of Transylvanian princes, noble families and significant people. He researched some coats of arms at the request of today's descendants of noble families at the cost of lengthy research work.
Archivist Sándor Pál-Antal and historian Mihály Spielmann helped a lot in the work of the title researcher. In his lectures at his exhibitions, he spoke about the extremely precise, scientifically demanding body of knowledge needed to paint coats of arms. "I am trying to bring back to the public consciousness the many coats of arms that were burned and destroyed during the communist era, for which they went to prison if they were found in someone's house," he said in August 2013 at an exhibition at the Zsuzsánna Lorántffy Cultural Association in Târgu Mureş.


 

Log in

create an account